EBU Sporta komitejā ievēlēta LTV Sporta redakcijas vadošā producente Dace Klagiša

EBU Sporta komitejā ievēlēta LTV Sporta redakcijas vadošā producente Dace Klagiša

Foto: EBU (2024)

Latvijas Televīzijas (LTV) Sporta redakcijas vadošā producente Dace Klagiša ievēlēta Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) Sporta komitejā, kurā darbojas dalīborganizāciju aktīvākie sporta nozares profesionāļi. 

Kopumā EBU ir desmit komitejas – viena no tām – sporta. Komitejas uzdevumi ir izstrādāt un dalīties ar paraugpraksēm un zināšanām par plašsaziņas medijiem, sporta tiesībām, producēšanu, ziņu apkopošanu un izplatīšanu. Tā palīdz arī stratēģiskā virziena vadīšanā. EBU Sporta komiteja tiekas apmēram reizi divos mēnešos, lai regulāri apspriestu aktualitātes un strādātu pie konkrētiem sporta projektiem. 

Dace Klagiša: "Būt sporta grupas "kodolā" nozīmē iespēju aktīvāk iesaistīties un ietekmēt procesus, spēt produktīvāk risināt jautājumus, kas saistīti ar Latvijas Televīziju. Vienlaikus esam vienojušies arī ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, ka pārstāvu Baltiju kopumā. Tā ir divvirzienu plūsma – es stāstu komitejai, kas notiek ar medijiem mūsu valstīs (jaunām sporta licencēm, izmaiņām vietējo mediju vidē, arī politiskiem notikumiem, kas mūs var ietekmēt), savukārt pretī saņemu informāciju no citām valstīm. Šāda pieredzes apmaiņa ļoti palīdz ikdienas darbā, sevišķi mainīgajā mediju vidē. Un, ja runājam tieši par sporta jomu, – viens pats sabiedriskais medijs atsevišķi neko nevar panākt, konkurence par sporta tiesībām ir nežēlīga, bet visiem kopā daudz kas ir iespējams. Svarīgākais – kopīgi vienoties, tai skaitā par lielo sporta pasākumu raidtiesību iegādi, piemēram, olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausu futbolā, Pasaules un Eiropas čempionātiem u.tml."

Sporta komiteju ievēl Sporta asamblejas laikā. Kā norāda Dace, tā ir liela iespēja un vienlaikus atzinība no citu Eiropas kolēģu puses būt ievēlētai starp Eiropas mediju profesionāļiem sporta jomā, kur ievēlētie dalībnieki ir tikai pieci, pārējie – iecelti. Iesaistīšanos vēlēšanās noteic pašiniciatīva – katrs, kurš vēlas, var pieteikt savu kandidatūru. Pēc tam notiek aizklāta balsošana, kurā piedalās visi klātesošie EBU dalībvalstu pārstāvji – kopā 52 dalīborganizācijām ir balsstiesības. 

"Pieļauju, ka izvēles motīvus nosaka tas, cik katrs kandidāts ir bijis aktīvs sanāksmēs, spējis produktīvi sastrādājies ar citu valstu kolēģiem un paudis savu viedokli. Liels paldies jāsaka tieši Baltijas un Ziemeļvalstu kolēģiem," pauž Dace. 

Daces ceļš EBU sākās vairāk nekā pirms 20 gadiem, kad viņa darbojās Sporta asamblejas kopīgajā saimē – tolaik to sauca par Sporta grupu. Divreiz gadā tajā pulcējas sporta redakciju pārstāvji, kas atbild par starptautisko sadarbību un sporta licencēm. Kopš tā laika iepazīti daudzi erudīti kolēģi, vairāki nesen atvadījušies un devušies pensijā, bet sadarbības pamati palikuši spēcīgi. "Laikam iekritu acīs pa šiem gadiem," ar smaidu noteic Dace. "Esmu ieguldījusi ilgu un pacietīgu darbu. Bet, kā teicis Luka Banki – Stay humble! –  Paliec piezemēts!" Ar apņēmību balsī un degsmi acīs Dace norāda, ka tikpat liels un vēl lielāks darbs vēl tikai priekšā. 

Aktuālais komitejas sastāvs darbosies no ievēlēšanas brīža līdz 2025. gada oktobrim, kad notiks nākamās vēlēšanas.