Latvijas Televīzijas atbilde komercmedijiem: nav pamata nodot sabiedriskās televīzijas veidotās Dziesmu un deju svētku pārraides

Latvijas Televīzijas atbilde komercmedijiem: nav pamata nodot sabiedriskās televīzijas veidotās Dziesmu un deju svētku pārraides

Latvijas Televīzija (LTV), atbildot uz izskanējušo komercmediju aicinājumu nodot to rīcībā bezmaksas pārraidīšanai Dziesmu un deju svētku lielkoncertus, norāda – LTV veidotā satura nodošanai nav tiesiska pamata. Skatītājiem viss LTV radītais svētku saturs būs pieejams bez ierobežojumiem ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē.

"Komercmediju vēlme gūt papildu peļņu, pieprasot tiesības bezmaksas pārraidīt sabiedrisko mediju veidoto saturu cēlu mērķu piesegā, nav jaunums – regulāri saņemam šādus pieprasījumus, tāpēc atkal un atkal skaidrojam – LTV ir sabiedriskais medijs, kam sabiedriskā pasūtījuma ietvaros ir jāpilda savi uzdevumi, satura radīšanā un pārraidīšanā jāiegulda ne tikai tehniskie, bet arī intelektuālie resursi, lai iespējami plaši uzrunātu dažādas sabiedrības grupas. LTV saturs ir pieejams Latvijā un pasaulē, visās iespējamajās platformās – televīzijas kanālos un internetā – bez maksas, bez laika un teritorijas ierobežojumiem, bez reklāmām. Ir acīmredzama komersantu vēlme LTV padarīt par tehnisku pārraižu nodrošinātāju, kura saturu jebkurš var ņemt un pārraidīt bezmaksas. Taču aicinu atcerēties, ka komercmedijus pamatā interesē tikai un vienīgi peļņas gūšana – pārraidot sabiedrisko mediju radīto saturu, komersanti vairotu peļņu un savu uzņēmumu vērtību, savukārt LTV ilgtspējīga darbība tiktu apdraudēta – bez skatītājiem, kurus pie mums atved svarīgāko notikumu augstvērtīga atspoguļošana, sabiedriskajam medijam nav jēgas pastāvēt. LTV pavisam noteikti nav un nedrīkst būt tikai tehniskais nodrošinātājs, kura saturu ļauts izmantot ikvienam. Mēs esam gan satura radītāji, pārvaldītāji un izplatītāji, gan Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma veidotāji – Dziesmu un deju svētkos radītais un piedzīvotais LTV arhīvos būs skatāms un klausāms vienmēr – mūsu misija ir fiksēt svētkus arī nākamajām paaudzēm," norāda LTV valdes priekšsēdētājs Ivars Priede. "Mudinu komercmedijus rast cieņpilnāku peļņas gūšanas avotu, neaplaupot sabiedriskos medijus."

Vēršam uzmanību, ka LTV nav tiesiska pamata piešķirt komercmedijiem Dziesmu un deju svētku pārraides, jo saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta pirmo daļu publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā. Izņēmuma gadījumos ar LTV valsts kapitāla daļu turētāja – Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) – lēmumu ir iespējama tikai sabiedrisko mediju veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošana bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. 

Skatītāji meklēs svētkus LTV, jo tā ir tradīcija – valstiski nozīmīgus notikumus atspoguļo sabiedriskā televīzija. Visas LTV radītās Dziesmu un deju svētku pārraides bez ierobežojumiem būs pieejamas ne tikai LTV1 un LTV7 kanālos, bet arī portālā LSM.lv un satura atskaņotājā REplay.lv. 

Viss svētku saturs saplūdīs sabiedrisko mediju portālā LSM.lv: https://www.lsm.lv/kultura/dziesmu-un-deju-svetki-2023/, kur būs skatāmas visas Dziesmu un deju svētku norišu tiešraides, neatkarīgi no tā, vai pasākumi notiks paralēli vai ne. Vienlaikus portālā būs pieejams svētku pārraižu kalendārs un plašs oriģinālsaturs.