VIDES UN ENERGOEFEKTIVITĀTES POLITIKA

Ikviena ikdienas rīcība un lēmumu pieņemšana ir balstīta, izvērtējot to ietekmi uz vidi un energoefektivitāti.

LTV ir atbildīgs uzņēmums, tāpēc mēs:

 • Investējam energoefektīvākā ražošanā un tehnoloģijās, prioritāte ir resursu ekonomija ražošanā
 • Informējam sabiedrību par vides un energoefektivitātes nozīmīgumu
 • Samazinām vides piesārņojumu un veicinām resursu efektīvu izmantošanu
 • Ievērojam saistošo ārējo regulējošo normatīvo aktu prasības vides aizsardzības un energopārvaldības jomās
 • Analizējam un pilnveidojam mūsu paveikto vides aizsardzības jomā
 • Iepirkumos, kuri ietekmē energosniegumu, atbalstām energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegādi
 • Rīkojamies videi draudzīgi un veicinām zaļā iepirkuma pamatprincipu ieviešanu un iekļaušanu iepirkuma procedūrās
 • Identificējam iespējamos vides riskus un maksimāli samazinām to nelabvēlīgo iedarbību uz apkārtējo vidi

LTV – dabai: mēs ne tikai ņemam, bet arī dodam!

Būtiskākie vides aspekti, ko ietekmē Latvijas Televīzija:

 • Elektroenerģijas patēriņš,
 • Siltumenerģijas patēriņš,
 • Sadzīves atkritumu apjoms,
 • Aizdegšanās iespējamība,
 • Papīra patēriņš,
 • Ilgstoši glabāto ķīmisko vielu bīstamo atkritumu glabāšana.

Vides un energoefektivitātes mērķi 2021.gadam

Elektroenerģijas patēriņš. Noturēt elektroenerģijas patēriņu 2020.gada līmenī, atsevišķi reģistrēt nomnieku patērēto elektroenerģiju un ūdeni, kur tie tiek uzskaitīti.

Siltumenerģijas patēriņš. Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem un pamatojoties uz Būvniecības valsts kontroles birojam sniegto ikgadējo ziņojumu, rast iespējas paaugstināt ēkas energoefektivitāti.

Sadzīves atkritumu apjoms. Turpināt samazināt sadzīves atkritumu apjomu attiecībā pret 2020.gadu, palielinot sašķiroto atkritumu apjomu.

Papīra patēriņš. Turpināt samazināt papīra patēriņu par 10%, palielināt elektronisko dokumentu īpatsvaru par 10%.

Degvielas patēriņš. Noturēt vidējo degvielas patēriņu uz 100 km 2020.gada līmenī.

Ierosinājumiem: vide@ltv.lv