Latvijas Televīzija (LTV), Latvijas Radio (LR) un sabiedrisko mediju portāls LSM sadarbībā ar sabiedrisko mediju tiesībsardzi Andu Rožukalni izstrādājuši sabiedrisko mediju redakcionālās vadlīnijas, kas definē redakcionālās vērtības, profesionālās darbības principus un kalpo par ceļvedi mediju darbiniekiem, veidojot saturu un attiecības ar sabiedrību.

Vienotas redakcionālās vadlīnijas nepieciešamas, lai saturs un pakalpojumi, ko nodrošina sabiedriskie mediji, būtu kvalitatīvs un atbilstošs augstiem žurnālistikas standartiem. Līdztekus redakcionālajām vadlīnijām sabiedriskie mediji savā darbībā ievēro arī rīcības un ētikas kodeksu.

“Sabiedrisko mediju kopīgās vadlīnijas ir būtisks dokuments, kurā kopdarbā no jauna un vienuviet ir definētas sabiedrisko mediju vērtības un profesionālie principi. Tās var palīdzēt gan mums pašiem lemt diskutablu profesionālo izvēļu situācijās, gan sabiedrībai labāk izprast medija redakcionālās izvēles – ko, kā un kāpēc darām. Ne vienmēr redakcionālās izvēles ir vienkāršas, bet, kopīgi vienojoties par šādu vadlīniju redakciju, esam apstiprinājuši virzienu un nosprauduši ceļa zīmes, lai mūsu darbs vērīgi sargātu demokrātiju, atbalstītu lemtspējīgu, gudru un cilvēcīgu sabiedrību,” saka LTV galvenā redaktore Sigita Roķe.

„Jebkura medija lielākā vērtība ir sabiedrības uzticēšanās. Sabiedrisko mediju redakcionālās vadlīnijas ir mūsu solis pretī tam, lai klausītāji, skatītāji un lasītāji varētu mūs labāk saprast un uzticēties. Šīs vadlīnijas iemieso labākos mediju profesionālās darbības standartus un kalpo par rīku raidījumu veidotājiem augstvērtīga satura radīšanai. Mēs ceram, ka jums, sabiedrisko mediju auditorijai, tās palīdzēs saprast mūsu redakcionālās izvēles un principus, pēc kuriem strādājam,” pauž LR galvenā redaktore Anita Brauna.

Vadlīnijas veidotas sadarbībā ar sabiedrisko mediju tiesībsardzi Andu Rožukalni, kura tās turpmāk izmantos savā darbā, sniedzot atzinumus un konsultācijas, kā arī novērtējot sabiedriskā pasūtījuma izpildi.
„Sabiedrisko mediju galveno redaktoru un radošo darbinieku izveidotās redakcionālās vadlīnijas ir pamats ļoti svarīgai sarunai starp sabiedrību un sabiedriskajiem medijiem. Tā ir saruna par LR, LTV un LSM misiju un lomu demokrātiskā sabiedrībā. Augot prasībām pret sabiedrisko mediju sniegto labumu sabiedrībai, tikpat būtiska ir mūsdienīga izpratne par auditorijas nozīmi, par sabiedrības iesaisti, līdzdarbojoties satura kvalitātes pilnveidošanā. Aicinu iepazīties ar vadlīnijām un tās izmantot, lai atbildīgi novērtētu sabiedrisko mediju darbu!” saka sabiedrisko mediju tiesībsardze Anda Rožukalne. 

Vadlīniju izveidošanas mērķis ir  palīdzēt sabiedrisko mediju darbiniekiem pieņemt sarežģītus un neviennozīmīgi vērtētus redakcionālos lēmumus, vienlaikus tās kalpo sabiedrībai un ļauj labāk saprast sabiedrisko mediju darbu.

Vadlīnijas brīvi pieejamas ikvienam mediju jomas profesionālim un interesentam: https://ltv.lsm.lv/lv/satura-veidosana.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 6. panta 4. daļa noteic: “Sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa galvenais redaktors, konsultējoties ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombudu, izstrādā un apstiprina sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa redakcionālās vadlīnijas.”