"Aizlūgšana par Krievijas pareizticīgās baznīcas patriarhu Kirilu, kurš atklāti atbalsta un pat svētī Krievijas īstenoto asiņaino karu Ukrainā, ir pretrunā ne tikai mūsu, LTV, pārstāvētajām vērtībām un uzskatiem, bet arī redakcionālajai nostājai. Kategoriski nosodām Krievijas karu Ukrainā, tāpēc šobrīd uzskatām par absolūti nepieņemamu turpināt pārraidīt pareizticīgo dievkalpojumus, kuros varētu izskanēt aizlūgums par patriarhu Kirilu," norāda LTV galvenā redaktore Sigita Roķe.

Dievkalpojumu translācijas notiek saskaņā ar LTV un nodibinājuma "Ekumēniskais mediju padomes fonds" (EMPF) savstarpēji noslēgto līgumu – LTV līdz šim ierakstījusi un pārraidījusi četru Latvijā lielāko kristīgo konfesiju dievkalpojumus – luterāņu, katoļu, pareizticīgo un baptistu. Vienošanās paredz, ka par pārraidāmo dievkalpojumu satura atbilstību Latvijas Republikas tiesību normām atbild EMPF, turklāt, tiekoties ar EMPF pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī, LTV bija saņēmusi apliecinājumu, ka ierakstāmajos un pārraidāmajos Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dievkalpojumos nenotiks aizlūgumi par patriarhu Kirilu. 

Šobrīd negūstot pārliecību, ka aizlūgšana par patriarhu Kirilu neatkārtosies pareizticīgo dievkalpojumos, turpmāka to pārraidīšana LTV tiek pārtraukta.

LTV Latvijā lielāko kristīgo konfesiju dievkalpojumus pārraida ik svētdienu (vasarā nenotika jaunu dievkalpojumu translācijas, bet bija skatāmi atkārtojumi), papildus tiem – ekumēniskos svētku dievkalpojumus 4. maijā, 11. un 18. novembrī, kā arī Lieldienās un Ziemassvētkos. Atspoguļo arī Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus Aglonā un pārraides no Vatikāna Lieldienās un Ziemassvētkos.