Raidapjoma atbalsta padomes nolikums

Raidapjoma atbalsta padomes lēmumu apkopojums 2021

Kārtība attiecībā uz sociālajiem paziņojumiem

Kārtība attiecībā uz sponsoru paziņojumu izvietošanu filmās un ekranizējumos

Kārtība par informatīvo paziņojumu par kultūras pasākumiem pārraidīšanu

Kārtība sadarbībai ar neatkarīgajiem producentiem

Kātība sadarbībai ar citiem masu informācijas līdzekļiem

SEPLP Vadlīnijas satura un paziņojumu veidošanai un izvietošanai sabiedriskā medija programmās un pakalpojumos

SEPLP Vadlīniju pielikumi 2022