Raidapjoma atbalsta padomes nolikums

Raidapjoma atbalsta padomes lēmumu apkopojums 2021

Kārtība attiecībā uz sociālajiem paziņojumiem

Kārtība attiecībā uz sponsoru paziņojumu izvietošanu filmās un ekranizējumos

Kārtība par informatīvo paziņojumu par kultūras pasākumiem pārraidīšanu

Kārtība sadarbībai ar neatkarīgajiem producentiem

Kātība sadarbībai ar citiem masu informācijas līdzekļiem

SEPLP Vadlinijas satura un pazinojumu veidošanai un izvietošanai sabiedriska medija programmas un pakalpojumos

SEPLP Vadliniju pielikumi 2022