Kārtība attiecībā uz sociālajiem paziņojumiem

Kārtība attiecībā uz sponsoru paziņojumu izvietošanu filmās un ekranizējumos

Kārtība par informatīvo paziņojumu par kultūras pasākumiem pārraidīšanu

Kārtība sadarbībai ar neatkarīgajiem producentiem

Kātība sadarbībai ar citiem masu informācijas līdzekļiem