LTV dalībnieku sēdes protokols 5/1-6 

LTV dalībnieku sēdes lēmums 4_1-5