Dalībnieku sapulces darba kārtība

Darba kārtība 26.10.2022.

Darba kārtība 05.12.2022.

Darba kārtība 29.05.2023.

Darba kārtība 11.07.2023.

Dalībnieku sapulces lēmumi

LTV dalībnieku sapulces lēmums 05.12.2022.

LTV dalībnieku sapulces lēmums 31.05.2023.

LTV dalībnieku sapulces lēmums 11.07.2023.