2010. gada pārskats

2011. gada pārskats

2012. gada pārskats

2013. gada pārskats

2014. gada pārskats

2015. gada pārskats

2016. gada pārskats

2017. gada pārskats

2018. gada pārskats

2019. gada pārskats

2020. gada pārskats 

2021. gada pārskats un neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu pārskatu

2022. gada pārskats:

2023. gada pārskats: