Latvijas Televīzija vienmēr ir iestājusies par ģimeniskām vērtībām – gan saturā, ko radām, gan nodrošinot atbalstošu vidi darbiniekiem. Bijām viena no pirmajām organizācijām Latvijā, kas ieguva “Ģimenei draudzīgas darbavietas” statusu. To esam saglabājuši jau vairāk nekā desmit gadus, jo iekļaujošas darba vides nodrošināšana ir viens no mūsu svarīgākajiem uzdevumiem, ik gadu tiecamies uzlabot darbinieku iespējas līdzsvarot darba un ģimenes dzīvi. 

Iespēju robežās nodrošinām attālinātā darba iespējas, kā arī elastīgu darba laiku. Latvijas Televīzijā ir izveidota īpaša rotaļu istaba, kurā darbinieku bērnus pieskata aukle. Tāpat rūpējamies, lai darbiniekiem tiek piešķirtas papildu atvaļinājuma dienas, un ik gadu rīkojam jaundzimušo sumināšanu. 

2021. gada janvārī kopā ar deviņiem citiem uzņēmumiem Latvijas Televīzija saņēma īpašu pateicību par uzņēmuma ieguldījumu ģimenēm draudzīgas sabiedrības attīstības veicināšanā.

2022. gadā pilnveidotas un dažādotas aktīvās atpūtas iespējas Latvijas Televīzijas darbinieku bērniem rotaļlaukumā pie televīzijas ēkas. Ar Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” atbalstu ierīkots kāpelēšanas komplekss un trase. 

 

Multfilmas, pasakas, spēles un mīklas – Latvijas Televīzijas, Latvijas Radio un portāla LSM radītais saturs mazajiem skatāms, klausāms, spēlējams un zīmējams Bērnistabā! Droša vide, kurā rotaļājoties mācīties burtus un ciparus, attīstīt talantus.