Jau 12. gadu pēc kārtas Latvijas Televīzija ir ieguvusi Ģimenei draudzīga komersanta statusu.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija statusu piešķir uzņēmumiem, kuri īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā.

Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir uzņēmuma efektīvas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas politikas īstenošana, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku. LTV ir izveidota arī īpaša bērnu istaba, kurā ir bērnu pieskatītājs. Uzņēmuma telpās var iekļūt cilvēki invalīdu ratiņos un ar bērnu ratiņiem.

2021. gada janvārī kopā ar deviņiem citiem uzņēmumiem Latvijas Televīzija saņēmusi īpašu pateicību par uzņēmuma ieguldījumu ģimenēm draudzīgas sabiedrības attīstības veicināšanā.

Latvijas Televīzija par ģimeniskajām vērtībām ir iestājusies vienmēr - kopš pašiem pirmssākumiem 1950. gados, un par to liecina bagātīgais dažādām sabiedrības grupām, arī bērniem un jauniešiem, paredzēto programmu klāsts. LTV ir viena no pirmajām organizācijām, kas ieguva "Ģimenei draudzīgas darbavietas" statusu, turklāt tas saņemts katru gadu kopš pirmās reizes - esam to saglabājuši, jo izvirzām sev visai augstus kvalitātes standartus iekļaujošas darba vides un iekļaujoša satura nodrošināšanā.