LTV vērtības

Atbildība

•Mēs esam godīgi

•Mēs kalpojam sabiedrībai

•Mums ir svarīga ilgtermiņa sadarbība

Izcilība

•Mēs esam radoši

•Mēs veidojam kvalitatīvu produktu

•Mēs esam vērsti uz izaugsmi

Neatkarība

•Mēs rīkojamies atklāti
•Mēs ieklausāmies citu viedoklī un spējam argumentēti paust savu viedokli
•Mēs esam ar stingru mugurkaulu


Misija

Kalpot Latvijas sabiedrības interesēm.
 

Mērķis

Atgūt Latvijā ietekmīgākā medija statusu līdz 2020. gadam.
 

Vīzija

  • Latvijas Televīzija ir atbildīgs, neatkarīgs un izcils uzņēmums, kurš iedvesmo, informē, izglīto un izklaidē sabiedrību.
     

Korporatīvā sociālā atbildība Latvijas Televīzijā

  • Proaktīva rīcība sabiedrībai būtisku tēmu integrēšanā raidījumu saturā un ārpusdarba aktivitātēs.

Kritēriji sadarbībai ar sankcionētām personām (.pdf)

LTV vadlīnijas sadarbībai ar trešajām personām satura veidošanā un reklāmas pakalpojumu sniegšanā (.pdf)