SIA “Tilde”, SIA “4.vara” SIA “Helio Media” un VSIA “Latvijas Televīzija” īsteno pētījumu Nr. 2.9 “Automatizēta daudzvalodu subtitru veidošana” IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”. Projekta ietvaros uzsākta pētījuma Nr. 2.9 “Automatizēta daudzvalodu subtitru veidošana” īstenošana, kurā sadarbojas SIA “Tilde”, SIA “4.vara” SIA “Helio Media” un VSIA “Latvijas Televīzija” 

Pētījums “Automatizēta daudzvalodu subtitru veidošana"


Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2021. gada ceturtajā ceturksnī IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2021. gada ceturtajā ceturksnī

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2022. gada pirmajā ceturksnī

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2022. gada otrajā ceturksnī