piektdiena, 29. septembris

Vārda dienas: Mihails, Miķelis, Mikus, Miks

LTV.LV
Latvijas Sabiedriskie Mediji
Rīgā +22 °C, D vējš, 3m/s
Bērnistaba

Gudrs, vēl gudrāks

                       Valsts SIA „Latvijas Televīzija” rīkotās televīzijas spēles

                                                  „Gudrs, vēl gudrāks”

                                                          NOLIKUMS                

 

1.           Vispārīgie noteikumi:

 

1.1.         Nolikums noteic kārtību, kādā tiek organizēta VSIA “Latvijas Televīzija” erudīcijas spēle „Gudrs, vēl gudrāks” (turpmāk – Spēle).

1.2.         Spēles organizators ir VSIA „Latvijas Televīzija” (turpmāk – Televīzija), kas Spēli veido pēc UAB „MEDIA 3“ licences.

1.3.         Spēles ietvaros kompetenti eksperti sagatavo atbilstošus jautājumus katrai Dalībnieku vecuma grupai. Jautājumi aptver mācību vielu un sabiedriski aktuālus jautājumus mūzikā, mākslā, vēsturē, politikā un citās jomās. Savus jautājumus Spēles Dalībniekiem sagatavo arī sabiedrībā zināmi cilvēki – sportisti, politiķi, mūziķi u.c.

1.4.         Spēlē ir tiesīgi piedalīties dalībnieki (turpmāk atsevišķi saukti – Dalībnieks, kopā – Dalībnieki), kuri atbilst šādiem kritērijiem:

1.4.1.    Dalībnieki ir 5. līdz 12.klašu skolēni;

1.4.2.    Dalībnieki ir Latvijas Republikas pilsoņi vai personas, kuras Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par nepilsoņiem;

1.4.3.    Dalībnieku, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, vecāki ir devuši piekrišanu dalībai Spēlē, aizpildot šī nolikuma 4.2.punktā minēto piekrišanu.

1.4.4.    Izvērtējot epidemioloģisko situāciju un valstī konkrētā laika posmā pastāvošos noteikumus – 2022./2023.gada spēles sezona mainīgi var notikt gan klātienē, gan attālināti. 

1.4.5.    Piesakoties spēlei – Dalībniekam jābūt gatavam piedalīties gan klātienes, gan attālinātajā spēlē.

1.4.6.    Ja spēle norisināsies klātienē Dalībnieks, Dalībnieka pavadošais skolotājs vai vecāks apņemas ievērot visas, uz spēles brīdi, valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības un noteikumus. Televīzijai ir tiesības atteikt Dalībnieka dalību spēlē, ja Dalībnieks nevar valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības un noteikumus izpildīt.

1.5.         Klātienē katru Dalībnieku Spēlē pavada viens Dalībnieka izvēlēts skolotājs un, ja epidemioloģiskā situācija un konkrētā laika posmā pastāvošā situācija atļauj -  atbalsta grupa, kas sastāv no desmit attiecīgās vecuma grupas skolasbiedriem. Atbalsta grupas dalībnieki nav uzskatāmi par Dalībniekiem šī nolikuma izpratnē.

1.6.        Attālināti – Dalībniekam tehniski sagatavoties palīdz un atbalsta izvēlētais skolotājs, nodrošinot iespēju spēlē piedalīties kādā no skolas mācību telpām, vai vecāki atbalsta un palīdz Dalībniekam piedalīties spēlē no mājām.

1.7.        Attālinātās spēles laikā – pavadošās personas – ģimene, draugi vai skolotājs -  neatrodas ar Dalībnieku vienā telpā. Ja Televīzijas komanda konstatē priekšā teikšanu vai palīglīdzekļu izmantošanu – Dalībnieks tiek diskvalificēts. 

1.8.        Latvijas Televīzijas publiskajās aktivitātēs var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Latvijas Televīzijas tīmekļa vietnēs un Latvijas Televīzijas kontos sociālajā tīklā Facebook, Twitter un Instagram informācijas atklātības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai.

 

2.           Pieteikšanās kārtība: 

 

2.1.        Pieteikšanās termiņš tiks izziņots Latvijas Televīzijas mājas lapā

https://ltv.lsm.lv/lv/izklaide/gudrs-vel-gudraks/.

 

2.2.          Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana:

2.2.1.    lai pieteiktu savu dalību Spēlei, Dalībniekiem līdz šī nolikuma 2.1. punktā norādītajam termiņam Televīzijas mājaslapā https://ltv.lsm.lv/lv/izklaide/gudrs-vel-gudraks/

 ir jāizpilda un jāiesniedz pieteikuma anketa;

2.2.2.    Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, nepieciešama rakstiska vecāku piekrišana par bērna piedalīšanos Spēlē. Piekrišanas paraugs pievienots šim nolikumam kā pielikums Nr.1, un ir pieejams Latvijas Televīzijas mājas lapā https://ltv.lsm.lv/lv/izklaide/gudrs-vel-gudraks/.

Aizpildītā un parakstītā piekrišana Dalībniekam jāņem līdzi uz Spēles ierakstu Latvijas Televīzijas studijā vai jāsūta uz organizatoru norādīto e-pastu.  Dalībnieks bez attiecīgas piekrišanas nebūs tiesīgs piedalīties Spēlē;

2.2.3.    pēc šī nolikuma 2.1.punktā minētā termiņa beigām pieteikumi vairs netiek pieņemti;

 

2.2.4.    ar pieteikuma iesniegšanu Dalībnieks apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar šī nolikuma noteikumiem un tiem piekrīt.

 

3.           Dalībnieku atlase:

 

3.1.         Konkursa Dalībnieki dalībai Spēlē tiek atlasīti pēc aizpildītajām anketām. Atlasot Dalībniekus, tiek vērtētas ne tikai skolēnu sekmes, bet arī sabiedriskās aktivitātes un panākumi ārpusskolas nodarbēs. 

 

4.           Spēļu norise:

 

4.1.        Katrā klašu grupā ir četras Spēles – trīs atlases spēles un viens fināls.

4.2.        Katrā atlases Spēlē piedalās 12 (divpadsmit) Dalībnieki, (vienā klašu grupā visās atlases Spēlēs kopā piedalās 36 (trīsdesmit seši) Dalībnieki)

4.3.        Katra atlases Spēle sastāv no četrām kārtām:

4.3.1.    Spēles 1. kārta 

Piedalās – 12 Dalībnieki 

8 jautājumi – atbilžu varianti jā/nē 

1 punkts par pareizu atbildi 

Atbildei paredzētais laiks – 5 sekundes

Klātienē atbildes tiek sniegtas elektroniski

Attālināti – aizkadrā tiek paceltas uz lapas uzrakstītas atbildes. 

4 Dalībnieki, kas ieguvuši vismazāko punktu skaitu, no spēles izstājas.

Ja nevar noteikt, kuri četri dalībnieki no spēles izstājas (vienāds punktu skaits), tiek izspēlēti papildjautājumi.

Klātienē – atbildes uz papildjautājumiem Dalībnieki sniedz uz ātrumu.

Attālināti – visi Dalībnieki atbildes sniedz rakstiski.

4.3.2.    Spēles 2.kārta 

Piedalās – 8 Dalībnieki 

8 jautājumi – 3 atbilžu varianti 

2 punkti par pareizu atbildi 

Atbildei paredzētais laiks – 10 sekundes 

Klātienē atbildes tiek sniegtas elektroniski

Attālināti – aizkadrā tiek paceltas uz lapas uzrakstītas atbildes. 

4 Dalībnieki, kas ieguvuši vismazāko punktu skaitu, no spēles izstājas. 

Ja nevar noteikt, kuri četri Dalībnieki no spēles izstājas (vienāds punktu skaits), tiek izspēlēti papildjautājumi.

Klātienē – atbildes uz papildjautājumiem Dalībnieki sniedz uz ātrumu.

Attālināti – visi Dalībnieki atbildes sniedz rakstiski.

4.3.3.    Spēles 3.kārta

Piedalās – 4 Dalībnieki, 8 jautājumi, 3 punkti par pareizu atbildi.

Klātienē - pirmais atbild tas, kurš pirmais nospiedis pogu. Ja atbilde nepareiza – turpina nākamie Dalībnieki. Uz jautājumu iespēja atbildēt visiem 4 dalībniekiem.

Atbildes tiek sniegtas mutiski. 

Attālināti – Dalībnieki noklausās vai noskatās visu sagatavoto jautājumu. Visi 4 Dalībnieki raksta atbildi uz lapas, tad nolasa to mutiski. Katrs Dalībnieks var saņemt 3 punktus. 

Ja nevar noteikt, kurš Dalībnieks no spēles izstājas (vienāds punktu skaits), tiek izspēlēti papildjautājumi.

Klātienē – atbildes uz papildjautājumiem Dalībnieki sniedz uz ātrumu.

Attālināti – visi Dalībnieki atbildes sniedz rakstiski.

Televīzijas satura grupai ir tiesības izlemt – pieņemt atbildi un piešķirt 3 punktus vai nē, izvērtējot konkrēto jautājumu un situāciju (gramatikas kļūdas, mutisku papildinājumu u.t.t). Ja Dalībniekam tiek prasīts uz jautājumu sniegt konkrētu, precīzu atbildi, tad pieņemta tiek tikai šāda precīza atbilde, bet pārējos jautājumos – atbilde var tikt pieņemta, ja ideja un atbildes būtība ir pareiza. Televīzijas satura grupas lēmums nav apstrīdams.

2 Dalībnieki, kas ieguvuši vismazāko punktu skaitu, no spēles izstājas. 

Ja nevar noteikt, kuri divi Dalībnieki no spēles izstājas (vienāds punktu skaits), tiek izspēlēti papildjautājumi.

Klātienē – atbildes uz papildjautājumiem Dalībnieki sniedz uz ātrumu.

Attālināti – visi Dalībnieki atbildes sniedz rakstiski.

4.3.4.    Spēles 4.kārta 

Piedalās – 2 Dalībnieki.

Katrs Dalībnieks izvēlas 4 tēmas, par kurām sagatavoti jautājumi. 

4 punkti par pareizu atbildi.

2 punkti, ja atbild uz sāncenša jautājumu. 

Gan klātienē, gan attālināti Atbildes tiek sniegtas mutiski.

Neizšķirtu punktu gadījumā – spēle turpinās ar papildjautājumiem.

Klātienē – atbildes uz papildjautājumiem Dalībnieki sniedz uz ātrumu.

Attālināti – visi Dalībnieki atbildes sniedz rakstiski.

Televīzijas satura grupai ir tiesības izlemt – pieņemt atbildi un piešķirt 4 vai 2 punktus vai nē, izvērtējot konkrēto situāciju (gramatikas kļūdas, mutisku papildinājumu u.t.t). Ja Dalībniekam tiek prasīts uz jautājumu sniegt konkrētu, precīzi atbildi, tad pieņemta tiek tikai šāda precīza atbilde, bet pārējos jautājumos – atbilde var tikt pieņemta, ja ideja un atbildes būtība ir pareiza. Televīzijas satura grupas lēmums nav apstrīdams.

4.4.         Spēles fināls sastāv no četrām kārtām:

4.4.1.    Fināla 1.kārta 

Piedalās – 6 Dalībnieki (atlases spēļu ceturto kārtu Dalībnieki).

8 jautājumi – atbilžu varianti jā/nē. 

1 punkts par pareizu atbildi.

Atbildei paredzētais laiks – 5 sekundes.

Klātienē atbildes tiek sniegtas elektroniski.

Attālināti – aizkadrā tiek paceltas uz lapas uzrakstītas atbildes. 

1 Dalībnieks, kas ieguvis vismazāko punktu skaitu, no spēles izstājas.

Ja nevar noteikt, kurš Dalībnieks no spēles izstājas (vienāds punktu skaits), tiek izspēlēti papildjautājumi.

Klātienē – atbildes uz papildjautājumiem Dalībnieki sniedz uz ātrumu.

Attālināti – visi Dalībnieki atbildes sniedz rakstiski.

4.4.2.    Fināla 2.kārta 

Piedalās – 5 Dalībnieki.

8 jautājumi – 3 atbilžu varianti.

2 punkti par pareizu atbildi. 

Atbildei paredzētais laiks – 10 sekundes. 

Klātienē atbildes tiek sniegtas elektroniski.

Attālināti – aizkadrā tiek paceltas uz lapas uzrakstītas atbildes. 

1 Dalībnieks, kas ieguvis vismazāko punktu skaitu, no spēles izstājas.

Ja nevar noteikt, kurš Dalībnieks no spēles izstājas (vienāds punktu skaits), tiek izspēlēti papildjautājumi.

Klātienē – atbildes uz papildjautājumiem Dalībnieki sniedz uz ātrumu.

Attālināti – visi Dalībnieki atbildes sniedz rakstiski.

4.4.3.    Fināla 3.kārta

Piedalās – 4 Dalībnieki, 8.jautājumi, 3 punkti par pareizu atbildi. 

Klātienē – pirmais atbild tas, kurš pirmais nospiedis pogu. Ja atbilde nepareiza – turpina nākamie Dalībnieki. Uz jautājumu iespēja atbildēt visiem 4 Dalībniekiem.

Atbildes tiek sniegtas mutiski. 

Attālināti – Dalībnieki noklausās vai noskatās visu sagatavoto jautājumu. Visi 4 dalībnieki raksta atbildi uz lapas, tad nolasa to mutiski. Katrs dalībnieks var saņemt 3 punktus. 

Ja nevar noteikt, kurš Dalībnieks no spēles izstājas (vienāds punktu skaits), tiek izspēlēti papildjautājumi.

Klātienē – atbildes uz papildjautājumiem Dalībnieki sniedz uz ātrumu.

Attālināti – visi Dalībnieki atbildes sniedz rakstiski.

Televīzijas satura grupai ir tiesības izlemt – pieņemt atbildi un piešķirt 4 vai 2 punktus vai nē, izvērtējot konkrēto situāciju (gramatikas kļūdas, mutisku papildinājumu u.t.t). Ja Dalībniekam tiek prasīts uz jautājumu sniegt konkrētu, precīzi atbildi, tad pieņemta tiek tikai šāda precīza atbilde, bet pārējos jautājumos – atbilde var tikt pieņemta, ja ideja un atbildes būtība ir pareiza. 

4.4.4.    Televīzijas satura grupas lēmums nav apstrīdams. Fināla 4.kārta 

Piedalās – 2 Dalībnieki.

Katrs Dalībnieks izvēlas 4 tēmas, par kurām sagatavoti jautājumi. 

4 punkti par pareizu atbildi.

2 punkti, ja atbild uz sāncenša jautājumu. 

Gan klātienē, gan attālināti Atbildes tiek sniegtas mutiski.

Neizšķirtu punktu gadījumā – spēle turpinās ar papildjautājumiem.

Klātienē – atbildes uz papildjautājumiem Dalībnieki sniedz uz ātrumu.

Attālināti – visi Dalībnieki atbildes sniedz rakstiski.

Televīzijas satura grupai ir tiesības izlemt – pieņemt atbildi un piešķirt 4 vai 2 punktus vai nē, izvērtējot konkrēto situāciju (gramatikas kļūdas, mutisku papildinājumu u.t.t). Ja Dalībniekam tiek prasīts uz jautājumu sniegt konkrētu, precīzi atbildi, tad pieņemta tiek tikai šāda precīza atbilde, bet pārējos jautājumos – atbilde var tikt pieņemta, ja ideja un atbildes būtība ir pareiza. 

Televīzijas satura grupas lēmums nav apstrīdams.

 

5.           Vizītkartes

 

Ja Dalībnieks no sava pusfinālā iekļūst finālā, tad par viņu tiek veidota vizītkarte.

Nepieciešama vecāku, skolas vadības, pavadošā skolotāja, klases biedru vecāku  piekrišana vizītkartes filmēšanai un publicēšanai.

Skola nodrošina pieejamību mācību telpām, laboratorijām, sporta zālēm un laukumiem.

Vecāki atbalsta Dalībnieka hobiju parādīšanu, iesaistās to pieejamības nodrošināšanā filmēšanas vajadzībām.

 

6.            Balvu fonds

 

6.1.        Visi spēles Dalībnieki saņem pārsteiguma balvas.

6.2.         Katras Spēles uzvarētājs saņem īpašu balvu.

6.3.         Fināla spēles uzvarētājs katrā vecuma grupā saņem GRAND PRIX. 

 

7.           Valsts SIA „Latvijas Televīzija” ir tiesības nepieciešamības gadījumā izmainīt šajā Nolikumā noteiktos Spēles norises datumus, kā arī veikt citas izmaiņas, par to savlaicīgi paziņojot.

 

8.           Valsts SIA „Latvijas Televīzija” spēles „Gudrs, vēl gudrāks” atbildīgie darbinieki:

 

8.1.        Projekta vadītāja – Irēne Grūzīte (tālr. 29378026, e-pasts: irene.gruzite@ltv.lv)

8.2.        Projekta redaktore –      Sanita Auškāpa (tālr. 27868844, e-pasts: sanita.auskapa@ltv.lv

8.3.        Projekta menedžere organizatoriskos jautājumos – Elīna Grēbere (tālr. 26173198, e-pasts: elina.grebere@gmail.com).