Jēzus Kristus kā patiess Dievs  un patiess cilvēks tika apliecināts Efezas koncila laikā 431.gadā, vienlaikus pasludinot, ka Marija, pateicoties Dieva Dēla cilvēciskajai ieņemšanai viņas klēpī, ir kļuvusi par Dieva Māti/Theotokos/. Šajā dienā tiks svinēta Jaunavas Marijas loma cilvēces pestīšanā.

Svētajā Misē piedalīsies Marijas Magdalēnas draudzes koris un bērnu ansamblis.Īpaši Svētās Mises lūgšanā aicinātas piedalīties ģimenes un bērni.Dievkalpojumu vadīs un svētrunu teiks bīskaps Andris Kravalis.