Sākotnēji ilgi un neatlaidīgi pretojoties dziedāšanai, savu nākotni kaismīgi saistot ar basketbolu, Viktors Lapčenoks tālajos septiņdesmitajos saņem uzaicinājumu ierasties pie Raimonda Paula – nodziedāt kādu dziesmu. Un jau 1971. gadā pie klausītājiem nonāk “Zilā Teju 50 gadus atdevis latviešu estrādei, Viktors Lapčenoks svinēja savu jubileju ar koncertu, kurā skanēja tikai «Zelta fonda» dziesmas.

Bet pats jubilārs saka tā – īsta dziedāšana ir tad, kad mākslinieks pats kaut ko dod dziesmai…