No šodienas Rīgā, ISSP galerijā, iepriekš individuāli piesakoties, iespējams aplūkot fotogrāmatu izstādi «Sefl Publish Riga 2021». Kopumā galerijā izstādītas aptuveni 150 fotogrāmatas, starp tām arī maketi un pašu veidotas, vēl neizdotas grāmatas, kuru autori – fotogrāfi un mākslinieki – atsaucās aicinājumam un iesūtīja savus darbus starptautiskajam konkursam «Self Publish Riga». Ekspozīcijā iekļauta konkursam pieteikto labāko darbu izlase. Turpina Anete Ašmane.