Pēdējo nedēļu laikā, kā no atsevišķu politiķu, tā mediju un “viedokļu līderu” puses ir izskanējuši publiski apgalvojumi, ka VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio”, pēc Valsts Kontroles atzinuma, esot izšķērdējuši līdzekļus 2014.gadā. Abu sabiedrisko mediju vadītāji vēlas informēt jūs un sabiedrību, ka šādi apgalvojumi ir nepatiesi un, iespējams, apzināti tiek kultivēti, lai vājinātu Latvijas valsts sabiedriskos medijus, to ietekmi un apturētu sabiedrisko mediju izaugsmi.

Sākotnējie apgalvojumi no Valsts Kontroles puses bija par to, ka 2014.gadā “neefektīvi iztērēti” 1.8 miljoni eiro, kam arī nevaram piekrist, bet tālāk publiskajā telpā apzināti “iedēstītais” apgalvojums “izšķērdēti”, ir klaji melīgs un nepatiess.

Latvijas Televīzija 2014.gadā uzsāka ilgtermiņa satura plānošanas procesu. Tā rezultātā jau 2014. gadā tika uzsākts darbs pie produktiem, kurus ēterā skatītāji redzēs tikai 2015. vai pat 2016.gadā, jo to kvalitātes nodrošināšanai nepieciešama plānošana, ilglaicīgs darbs un ētera personības, kuras savu radošo darbu plāno vairākus gadus uz priekšu. Pēc līdzīgiem principiem programmu plānošanā strādā arī Latvijas Radio.

LTV gadījumā:

  • 2014.gada sākumā LTV pieņēma lēmumu pārtraukt darbu pie seriāla “Eņģeļu iela” filmēšanas un, piesaistot Latvijas vadošos režisorus, producentus un aktierus, radīt divas kvalitatīvas un mākslinieciski vērtīgas daudzsēriju kino filmas, viena no kurām pie skatītājiem nonāks 2015.gada rudenī, otra – 2016.gada sākumā. Darbs pie abām filmām notiek jau kopš 2014.gada;
  • 2014.gada beigās Finanšu ministrija piešķīra LTV līdzekļus pārvietojamās televīzijas stacijas iegādei. Iepirkuma procedūra arvien vēl notiek un noslēgsies 2015.gadā;
  • LTV ir aicinājis NEPLP atļaut pārcelt futbola licences iegādes izmaksas uz 2015.gadu, saistībā ar konkursa gaitas tehnisko specifiku;
  • LTV informēja NEPLP par PVN maksājuma daļas pārcelšanu uz 2015.gadu, kas atspoguļosies 2015.gada finanšu pārskatā;

LR gadījumā:

  • LR ieilgušā iepirkuma un projektēšanas procesa rezultātā nav uzsācis 2014. gadā plānoto studijas būvniecību. Darbs pie projektēšanas un iepirkuma pašreiz notiek;
  • LR dalības maksa Eiropas Raidorganizāciju asociācijā par 2014.gadu tika pārskaitīta 2015.gadā, jo tikai 2015.gada janvārī tika saņemts rēķins;
  • LR pagalma remonta darbi sezonalitātes dēļ tika uzsākti 2014.gadā un turpināsies 2015.gadā;
  • “Rīga 2014”, Eiropas prezidentūras un citu mērķprogrammu ietaupītie finanšu līdzekļi pēc LR lūguma ir pārcelti uz 2015. gadu un ir paredzēti minēto programmu pilnai realizācijai.

Saskaroties ar šādu situāciju, esam vērsušies pie NEPLP ar priekšlikumu pārskatīt sabiedrisko mediju naudas plūsmas plānošanas principus, jo, lai nodrošinātu augstas kvalitātes produktu un sabiedriskā pasūtījuma kvalitatīvu izpildi, detalizētākai plānošanai ir nepieciešams ilgāks laika posms, ņemot vērā satura tapšanas specifiku.

Vēlamies uzsvērt, ka visi maksājumi, kuri ir ar pārraugošās iestādes akceptu pārcelti uz 2015.gadu, plānotajos termiņos tiks veikti un līdzekļi tiem ir rezervēti. Atkārtoti uzsveram, ka LTV un LR finanšu līdzekļi nav un netiks iztērēti neefektīvi, vai, vēl ļaunāk, izšķērdēti. 

VSIA “Latvijas Televīzija” valdes priekšsēdētājs Ivars Belte

VSIA “Latvijas Radio” valdes loceklis Uldis Lavrinovičs