Tieši pirms gada stājās spēkā administratīvi teritoriālā reforma, Latvijas pašvaldību skaitam samazinoties par 75-cām. Vien dažu pašvaldību robežas jau sākotnējais reformas plāns paredzēja atstāt nemainītas. Taču ir viens novads, kurš no reformas izspruka teju pēdējā brīdī. Kā tagad klājas iedzīvotāju skaita ziņā Latvijas mazākajai pašvaldībai, skaidro Dinija Jemeļjanova.