Skolotājs ir tas, kurš rosina skolēna interesi par mācību priekšmetu. Tomēr daļa skolotāju savā profesijā nejūtas novērtēti. Tā pauž izcilāko skolotāju Ekselences balvu konkursa iniciatori. Viņi jau desmito gadu godina pedagogus eksaktajos mācību priekšmetos, kuros pašlaik īpaši trūkst skolotāju. Plašāk stāsta Vita Anstrate.