Gaujas plostnieku amata prasmju glabātājiem šodien svarīga diena – šī senā tradīcija iekļauta UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā kopa ar vēl vairāku valstu mantojuma elementu «Koku pludināšana».