Par ģimenes vērtību, neļaušanos grūtībām un pandēmijas izbaudīšanu «Province» otrdien, 2.februārī, 19.30 LTV1!