Vēl arī satiksim Paulu Butkēviču un Asarē ar Darju Starzdiņu cepsim labākās tortes Sēlijā.