Bet kā lai pie tādas tiek? Jāaicina palīgā komponists Goran Gora, kurš ir Mūziķenes cikla mūzikas autors. Kā mūzika top un kā no vienkārša motīva izaug kompozīcija, kurā katram instrumentam ir sava «partija»?