Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra prezentēs Latvijas valsts tēla stratēģiju "missionLatvia”.
Mērķis ir panākt vienotu komunikāciju par Latviju starptautiskā mērogā, lai ilgtermiņā veicinātu Latvijas ekonomisko izaugsmi un atpazīstamību pasaulē.