Bioloģiski vērtīgas pļavas saglabāšanai, rakstnieka Edvarta Virzas tēva mājās «»Billītēs«» jau otro reizi aizvadīta siena talka, kas ļauj iepazīt arī seno dzīvi lauku sētā. Edvarts Virza ir viens no izcilākajiem divdesmitā gadsimta rakstniekiem, dzejniekiem un publicistiem kam tuva bija lauku dzīve. Zemnieku sētas ikdienu viņš aprakstījis arī populārajā poēmā «»Straumēni«».