Šajā laikā Zorjanai jāizvēlas starp laukiem, kas simbolizē harmonisku ģimenes ligzdu, un pilsētu, kurā pieejams komforts un peļņa. Zorjana Horobraja (atvasinot dzimtas vārdu un uzvārdu no senkrievu valodas – Ausma Drosmīgā) nonāk grūtas izvēles priekšā starp savas mātes ieaudzināto pārliecību par laukiem kā vienīgo ģimenei harmonisko dzimtas ligzdu un pilsētu ar tās peļņas un komforta iespējām.

Dokumentālais stāsts rāda skaudru Latvijas sociālekonomiskās realitātes portretējumu, vienlaikus ļaujot skatītājam iegūt nepastarpinātas klātbūtnes iespaidu intīmai dzīvei.

Šī ir aktrises Elitas Kļaviņas debijas dokumentālā filma, kas tapusi kā LKA Nacionālās filmu skolas diplomdarbs.

Latvija, 2019

Rež: Elita Kļaviņa