Pie saviem skatītājiem «4.studija» atgriežas 2.septembrī. Kā jau ierasts, «neērtus jautājumus ērtākai ikdienai» risinās skatītāju iemīļotie raidījuma vadītāji Inese Vaikule un Mārtiņš Labāns, bet neatlaidīgie žurnālisti Inese Supe, Jana Vītoliņa, Kristaps Puriņš, Alberts Dinters un Argots Pakalns uzdos neērtus jautājumus, turpinās risināt plašai sabiedrībai aktuālas problēmas, palīdzēs skatītājiem saprasties ar ierēdņiem, risinās sociālas problēmas, veidos komunikācijas saikni starp iesaistītajām pusēm, sniegs sabiedrības, iesaistīto pušu, atbildīgo iestāžu un dienestu viedokļus un meklēs iespējamos problēmu risinājumus un novēršanas veidus.

Raidījuma misija ir aktualizēt un palīdzēt risināt sabiedrībai aktuālus ikdienas jautājumus visās dzīves sfērās, kas ietekmē katra indivīda un sabiedrības dzīves kvalitāti. Raidījuma misija formulēta sauklī – «Neērti jautājumu ērtākai ikdienai». Raidījums aktualizē un palīdz risināt problēmas, ar kurām saskaras ikviens Latvijas iedzīvotājs, sākot ar ģimeni, mācību un darba vidi, publisko telpu, un beidzot ar dažādu privāto, pašvaldību un valsts iestāžu darbību un to sniegtajiem pakalpojumiem. Raidījuma tematika balstās šā brīža aktuālajos notikumos, sabiedrības rezonansē uz sociālajiem, politiskajiem, kultūras u.c. veida procesiem Latvijā un valsts piederīgo diasporā ārpus Latvijas.

Jau iepriekšējā sezonā «4.studija» aizsāka sižetu ciklu par godu LTV 65.dzimšanas dienai. Lielā jubileja tiks svinēta 6.novembrī, taču «4.studija» jau visu 2019.gadu sižetos tiekas ar televīzijas ļaudīm, kuri kļuvuši par TV leģendām. Šīs tikšanās turpināsies arī rudens sezonā.