Pārtraukta dabasgāzes ieguve lielākajā Nīderlandes un visas Eiropas atradnē Groningenā. Tā iemesls ir ieguves radītās zemestrīces.