Jums būs iespēja iepazīt šī gada konkursa «Sakoptākais mežs» meža īpašniekus, kuri pārsteidz ar savu radošumu, asprātību un gudras izpratnes pilno attieksmi.