Studijā Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš.