Dobrovenska un Kaltiņas brīvais dārzs Ikšķilē. Rakstnieki Roalds Dobrovenskis un Velta Kaltiņa savu sapņu dārzu iekopuši Ikšķilē. Tas ir noslēpumains, neparedzams un mazliet mežonīgs. Rakstnieku pāris šogad svin zīmīgas jubilejas – Roaldam, ikoniskā romāna «Rainis un viņa brāļi» autoram, tuvojas 85, bet Veltai, vairāku dzejoļu krājumu un romānu radītājai – 90.