1. sērija: Ziemeļvidzemes izloksne Ērģemē.

Kārlis Kazāks otro sezonu uzsāk, dodoties tuvāk iepazīt sava tēva puses dzimtās valodas skaņu, kas cerams, kaut nedaudz līdzinās mājās dzirdētajam. Pirmā dziesma tiek meklēta Ziemeļvidzemes trijstūrī - Ērģeme, Kārķi, Turna -, kur pierakstīta apjomīga vietējās izloksnes  vārdnīca.