Gan mediķi, gan pacientu organizācijas jau ilgu laiku aicina Latvijā sakārtot un aktualizēt Vēža reģistru. Tas ne tikai ļautu rūpīgi sekot līdzi pacientu ārstēšanai un tās izmaksām, bet arī palīdzētu ārstēt labāk. Par to, kā šāds reģistrs darbojas Somijā un kāds tas plānots Latvijā, pētījumā «Diagnoze – vēzis» stāsta Ieva Jurevica