Distanču slēpotājs Indulis Bikše 2022. gadā bija kvalificējies olimpiskajām spēlēm Pekinā. Tomēr īsi pirms došanās uz olimpiādi Latvijas Slēpošanas federācija ar valdes lēmumu Bikši no dalības atsauca. Pērnā gada 19. janvāra valdes sēdes protokolā lasāms, ka iemesls ir federāciju nomelnojošas un nepatiesas informācijas sniegšana presei un policijai, tādējādi graujot Slēpošanas federācijas tēlu. Konkrēti izcelta ir Induļa Bikšes tēva un trenera Zinta intervijā “Latvijas Avīzei” paustais, ka olimpiskās sezonas laikā Bikše no federācijas nav saņēmis ne centa. 

Latvijas Slēpošanas federācija

Saskaņā ar LSF grāmatvedības datiem 2021. gada 10. novembrī Indulis Bikše iesniedzis avansa pieprasījumu un uz norādīto bankas kontu saņēmis 2500 eiro avansu treniņnometnei Somijā un dalībai Pasaules kausa posmā Rukā, par kura izlietojumu nebija iesniegtas atskaites un pamatojoši dokumenti.”

Induļa Bikšes juridiskais pārstāvis Artūrs Ševčuks skaidro, ka tas ir bijis Latvijas Olimpiskās vienības finansējums, kuru Slēpošanas federācija ir tikai pārskaitījusi kā starpniece. To apliecina arī starp sportistu un federāciju noslēgtais līgums. Līdz ar to apgalvojums, ka no federācijas nav saņemts ne centa, Bikšes pārstāvja ieskatā, esot patiess. 

Otra epizode, kura Bikšem maksāja dalību olimpiādē, bija viņa tēva iesniegums policijā, aizdomās par to, ka Slēpošanas federācija varētu būt piesavinājusies Bikšem piešķirto Madonas pašvaldības finansējumu 1000 eiro apmērā. Federācijas valdes sēdes protokolā lasāms Zinta Bikšes teiktais, ka finansējums pietrūcis tik ļoti, ka naudu gaidījuši, atrodoties uz ceļa, bet vēlāk ar to izlīdzējuši radinieki.

Latvijas Slēpošanas federācija

LSF Valde, pārbaudot saņemtos e-pastus no Induļa Bikšes un Zinta Bikšes kopīgā e-pasta lejasjozumi@..., konstatē, ka LSF nav saņemti pieprasījumi par Madonas pašvaldības sniegtā finansējuma izmaksu.” 

Federācijas skaidrojumos lasāms, ka finansējums bijis pieejams un nav ticis iztērēts, Bikšem vien atlicis to paprasīt. Bikšes nometne oponē, ka mutiski tas ir darīts, bet saņemta atbilde, ka finansējuma nav. Federācijas skaidrojumos arī lasāms, ka tai nav bijis pienākums informēt sportistu par to, ka finansējums ir pieejams. Neatkarīgi no tā, gan iesniegumu policijā, gan interviju “Latvijas Avīzei” sniedzis Induļa tēvs Zintis, nevis pats no olimpiādes atsauktais sportists. 

Intervija - Artūrs Ševčuks, I.Bikšes juridiskais pārstāvis

Indulis faktiski tiek sodīts par trešās personas rīcību. Vēršu uzmanību uz to, ka Indulis nekādas aktivitātes nav veicis, bet attiecībā uz Induli šis konkrētais lēmums ir pieņemts.”

Tiesa gan, Slēpošanas federācija savos skaidrojumos atsaucas arī uz paša Induļa Bikšes interviju Latvijas Televīzijai 2021. gada rudenī. Tajā esot izskanējuši nepatiesi apgalvojumi par federāciju.

Intervija - Artūrs Ševčuks, I.Bikšes juridiskais pārstāvis

Visa tā informācija, kas ir norādīta un sniegta policijā, mūsu ieskatā ir pamatota, patiesa. Un es vēlreiz saku: gadījumā, ja kādam liekas, ka tur ir kāda nepatiesība – nevajag bļaustīties un stāstīt, ka tur viss ir slikti, teiksim tā, un nav nekur nekādas skaidrības. Nē! Tad ir jāizmanto savas tiesības un pat pienākums vērsties [tiesā] un lūgt šīs ziņas atsaukt. To federācija nav darījusi.”

Bikšes prasība tiesā vērsta ne tikai pret Latvijas Slēpošanas federāciju, bet arī Latvijas Olimpisko komiteju, jo tā apstiprina dalībnieku sastāvu. Olimpiskā komiteja respektēja Slēpošanas federācijas lēmumu, jo federāciju autonomija ir atrunāta Olimpiskajā hartā. Šāds precedents gan var radīt situācijas, kad arī citi sportisti iekšējo nesaskaņu rezultātā paliek bez starta olimpiskajās spēlēs.

Intervija - Raitis Keselis, LOK Juridiskā dienesta vadītājs

Tā, pirmkārt, un galvenokārt ir pašas federācijas izšķiršanās. Man negribētos ticēt, ka federācija būtu nonākusi līdz šādai situācijai sadarbībā ar sportistiem, ar kuriem komunikācija ir pilnīgi normāla, kur iepriekš nav konstatētas šāda veida sadarbības problēmas.”

Ir gan bijis arī gadījums, kad Olimpiskā komiteja tomēr iejaucas. Laikā, kad ar Latvijas Svarcelšanas federāciju konfliktēja titulētais treneris Eduards Andruškevičs, viņa audzēkņi startiem tika pielaisti ar Olimpiskās komitejas gādību. 

Intervija - Raitis Keselis, LOK Juridiskā dienesta vadītājs

Vai tur nenostrādāja tas, ka Plēsnieks un Koha tajā laikā bija medaļu pretendenti? 

Man šobrīd grūti to komentēt. Es pieļauju, ka Latvijas Olimpiskā komiteja, pirmkārt, mēģina atbalstīt visus sportistus, bet, otrkārt, cenšas rūpēties par augstu sasnieguma sporta attīstību valstī. Iespējams, ka tur ir kāda sakarība. ”

Bikšes nometne savas aktivitātes skaidro gan ar vēlmi sakārtot Sporta likumdošanu un pievērst uzmanību Slēpošanas federācijas darbībai, gan arī ar vēlmi piedzīt kompensāciju. Tās apmērs netiek izpausts, bet vēlamo summu sastādītu gan sagatavošanās izmaksas olimpiskajām spēlēm, gan kompensācija par morālo kaitējumu. Latvijas Slēpošanas federācija situāciju komentēt nevēlējās, norādot, ka tās pozīcija ir izlasāma valdes sēžu protokolos. Februāra sākumā Administratīvā rajona tiesa nepieņēma Bikšes pieteikumu. Nepiekrītot tiesas lēmumam, iesniegta blakus sūdzība Augstākajai tiesai.