Dzimšanas dienas svētki bez plaša ciemiņu loka ir arī Jānim Saulītem. Viņš dzimis 4. maijā, bet pirms 30 gadiem šajā dienā ar sirpi simboliski zāģējis āmuru pie Augstākās padomes ēkas. Tagad simt gadus senās dzimtas mājās izveidojis muzeju, lai godinātu Latvijas un Slokas vēsturi. Dzimšanas dienā pie Jaunpils, Lestenes un Džūkstes mācītāja, kura lielākā aizraušanās ir vēstures liecību kolekcionēšana, devās arī mūsu filmēšanas grupa.