Dievkalpojumu vada:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags

Romas katoļu Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs

Latvijas baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs

Muzicē:

Ilze Grēvele Skaraine (soprāns)

Aigars Reinis (ērģelnieks)