Skultes kora dziedātāju Astrīdas Mangales, Izoldes Kokinas un Gaidas Haritones Dziesmusvētku stāsts.