Par grēksūdzi luterāņiem. Par izaicinājumu mūsdienu kristietībai – stingri turēties pie tradīcijas vai izdabāt sekulārās sabiedrības konjunktūrai. Jaunā Derība un Vecā Derība: vai divi dažādi dievi? Vai arī pats Dievs piedzīvo garīgo transformāciju?