Pūtējinstrumenti 4.jūnijā pieskandināja Ogri. Tur norisinājās pūtēju orķestru konkursa fināls. Tajā piedalījās 14 pūtēju orķestri no visas Latvijas. Katrs orķestris sagatavojis vienu obligāto skaņdarbu no gaidāmo svētku repertuāra un vienu vai vairākus brīvas izvēles skaņdarbus.