Pieslēgsimies Latvijas Nacionālajai operai, pie kuras jau top grandioza skatuve svētdienas pasaules mūzikas zvaigžņu koncertam «Dzimuši Rīgā».Ilze Skudra sarunāsies ar koncerta režisoru Dāvi Sīmani un Latvijas Televīzijas kultūras redakcijas vadītāju Ievu Rozentāli.