“Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” neatsauks informāciju par pārkāpumiem Ogres novada pašvaldībā, jo tam nav nekāda pamatojuma,” informē raidījuma veidotāji, uzsverot, ka faktus par PII “Ŗiekstiņš” pārkāpumiem, izmaksājot atlīdzību fiktīviem darbiniekiem, neapstrīd arī Ogres novada dome.

Ogres dome ir ierobežojusi pieeju audita ziņojumam, kas vēsta par pārkāpumiem bērnudārza vadīšanā, uz ko pamatoti norāda arī raidījums “de facto”.

Ogres domes pārstāvis Nikolajs Sapožņikovs “de facto” vēlreiz apstiprināja, ka audita ziņojumam ir ierobežotas pieejamības statuss, un to atklātā sēdē neskatīja. Taču vienlaikus Ogres dome mēģina apgalvot, ka “de facto” nepamatoti apgalvojis, ka dome uzspiedusi ierobežotas pieejamības zīmogu. Raidījuma “de facto” veidotāji šo pārmetumu noraida, jo tieši Ogres novada domes ziņā bija lemt par dokumenta pieejamību visiem, un tieši tā izvēlējās padarīt audita ziņojumu par nepieejamu. Turklāt arī Ogres novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē, kas notika 2015. gada 15. janvārī, jautājumu “Par Vitas Kravales atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītājas amata” izskatīja sēdes slēgtajā daļā. Darba kārtība atrodama: http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/dome/sezu_darba_kartibas/?page=0&doc=22687, savukārt, video arhīvā (https://www.youtube.com/watch?v=iR95OxNPMpU no 01:05:50) redzams, ka deputāti lemj par šī jautājuma pievienošanu sēdes slēgtajai daļai. Līdz ar to neatbilst patiesībai Ogres novada domes paustais, ka tā neesot šo jautājumu skatījusi slēgtajā sēdē. Savukārt Ogres novada domes sēdē, kas notika 21.01.2015., deputāti lēma par rājiena izteikšanu V.Kravalei, bet diskusijas par pamatojumu šādam lēmumam izpalika.

Tāpat “de facto” savā sižetā nav apšaubījis faktu, ka pārkāpumi PII “Riekstiņš” tika atklāti pēc Ogres novada domes iniciatīvas.

Ogres novada dome apšauba termina “kratīšana” izvēli raidījumā, lai raksturotu negaidītu KNAB darbinieku vizīti Ogres novada domē un dokumentu izņemšanu pašvaldībā. Taču ne jau vienmēr kratīšana notiek, klātesot vīriem melnās maskās – ar šo terminu parasti apzīmē izmeklētāju negaidītu vizīti iestādē, un kriminālprocesā nepieciešamu dokumentu izņemšanu. Nav noliedzams fakts par KNAB darbinieku ierašanos Ogres novada domē, lai iegūtu nepieciešamos pierādījumus, ko apstiprina Ogres novada domes priekšsēdētājs A.Mangulis. No viņa teiktā ir viennozīmīgi skaidrs, ka tā nebija iepriekš sarunāta tikšanās.