Nonākot Marakešas centrālajā laukumā, pietuvosimies indīgajām kobrām, kas dejo čūsku dīdītāju pavadībā. Tāpat palūkosimies, cik lielas mājas slēpjas aiz necilām to fasādēm, bet Marokas karaļa ciltskoku izpētīsim Rābatas pilsētā, kur kopā ar vietējām žurnālistēm runāsim par sievietes vietu Marokas sabiedrībā.