Bruno ilgojas un atrod jaunu cilvēku, kā arī dažas mīkstas un jaukas radības, par ko Helēnai ir savs viedoklis. Nifam darba pilnas rokas – viņš pilina aizdomu rūgtumu Mura laimes kausā un pieņem lielu lēmumu, bet ir spiests jaunajam smurgulim izstāstīt par visuma rašanos. Ruta ierok pārāk dziļi. Arta veic savu privāto izmeklēšanu un ar žņaugšanas paņēmiena palīdzību atklāj dažu labu noslēpumu. Beidzot arī Henriju ķer eksistenciāla krīze.