Studijā LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāns, profesors Jānis Ikstens un politologs, RSU Politikas zinātnes katedras vadītājs Mārtiņš Daugulis.