Kā mums šodien satikties ar Ojāru Vācieti? Lasīt viņa dzeju un apspriesties ar literārajiem tēliem vienatnē? Lasīt kā obligāto literatūru? Noliegt viņa patriotismu kā naivu? Pielūgtais un pretrunīgi vērtētais… unikāla talanta dzejnieks.

Viņa vārdā ir nosaukta iela, uz kuras dzejnieks dzīvoja. Vācieša māja kļuvusi par muzeju. Vai krājums arī šogad papildinās ar jauniem eksponātiem un līdz šim nepubliskotiem dzejoļiem? 

Ojārs Vācietis ir viens no spēcīgākajiem padomju laika latviešu dzejniekiem, gan citēts no tribīnēm, gan deklamēts skolu izlaidumos. Viņš bija par trauslu laikmetam, kurā dzīvoja… Ko mums darīt ar savu «neērto» klasiķi? Viņš tik izjusti un personiski lasīja pats savu dzeju, ka aktieriem un mūziķiem dažkārt bail pieķerties viņa darbiem… Viņš ir maz filmēts, maz saglabājušies viņa balss ieraksti, viņš  cilvēciski nebija atvērts publikai, taču viņa dzejoļu grāmatas bija katrās mājās. Vācieša dzīves laikā iznākuši 18 dzejoļu krājumi, pēc nāves izdoti kopotie raksti 10 sējumos un uz katru jubileju pa kādam jaunam izdevumam…Vai arī šogad?

Ciklā „Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras” – dzejnieks Ojārs Vācietis.