Pēc skolēnu skaita Meņģeles skola jāslēdz. Lai tā nenotiku, skola oficiāli pievienota un šobrīd ir Taurupes pamatskolas filiāle. Statistikas datos Meņģeles skolas vārds atsevišķi neparādās.

Gadā, kad Latvija svinēja savu simtgadi, Meņģeles skolai apritēja 150 gadi. Vieni uzsver mazās skolas intimitāti un ģimeniskumu, citi - ka mazās skolas nespēj sniegt konkurētspējīgu izglītību.

„2018. Latvijas hronika” ieskatīsies šīs mazās skolas ikdienā un novembra īpašo svētku sajūtā.