Dievkalpojumā priesteris Rihards  Rasnacis skaidros, kāpēc vajadzīgas šādas svētības, ar ko tās atšķiras no māņticības, elkdievības un pašiedvesmas, kādi ir priekšnosacījumi , lai šādas sakramentālijas nestu patiesu Dieva svētību.