Latvija ir katrs tās iedzīvotājs. Katram ir savs dzimtas stāsts. Stāsts, kas ir individuāls, bet vienlaikus neatraujams no procesiem, kas ietekmē ikvienu: izsūtījums Sibīrijā, okupācija, trimda, konfliktēšana ar varu, realitātes pieņemšana vai noliegšana. Raidījumu ciklā «Dzimtaskoks» raidījuma vadītājs Kārlis Būmeisters, režisore Dace Slavinska, vadošais operators Armands Rudzītis un redaktors Harijs Beķeris aplūko sešas dzimtas, lai Latvijas vēsturi izstāstītu caur konkrētas personībās un tās pēcteču acīm.

Raidījuma «Dzimtaskoks» pamatā ir personisks Kārļa Būmeistera dzimtas koka stāsts. Tā šķetināšana sākās pēc daudzām sarunām ar mammu, kurās Kārlis centās izzināt sava vectēva, sociāldemokrāta Jura Būmeistera, dzīvesstāstu. Viņš ir pirmo LR Saeimas sasaukumu deputāta Kārļa Būmeistera dēls. Stāsti sāka raisīties brīdī, kad mamma nolēma pastāstīt to, ko bija nolēmusi «nekad nestāstīt». Kārļa vectēvs 1980. gadā tika notiesāts par dzimtenes nodevību un izsūtīts uz slēgtāko PSRS stingrā režīma cietumu «Perm 36». Šajā cietumā vienlaikus atradās arī Gunārs Astra. Ironiskā kārtā šis cietums pārdzīvojis Gulaga nolīdzināšanas akciju Padomju Savienības beigu periodā, un tagad Vladimira Putina pārvaldītajā Krievijā piedzīvo «pārsaukšanu» atbilstoši mūsdienu politiskajām vajadzībām. Filmēšanas laikā piedzīvoti atklājumi arhīvu krājumos un negaidītas atklāsmes sarunās ar vectēva laikabiedriem.

Latvija, 2019.