Par sabiedrisko mediju iespējamu apvienošanu runāts gadiem, taču to arvien nav izdevies paveikt. Ceļu uz priekšu kopīgā diskusijā meklēja dažādas iesaistītās puses – gan Sabiedrisko mediju padome, gan ministriju pārstāvji, arī mediju vadība. Taču joprojām daudz viedokļu nesakritību.