Lai tā nenotiku, skola oficiāli pievienota un šobrīd ir Taurupes pamatskolas filiāle. Statistikas datos Meņģeles skolas vārds atsevišķi neparādās. Vieni uzsver mazās skolas intimitāti un ģimeniskumu, citi apgalvo, ka mazās skolas nespēj sniegt konkurētspējīgu izglītību.