Padomju pieminekļu gāšana un ielu pārdēvēšana ir tikai viens no veidiem, kā mazināt okupācijas sekas. Kā Latvijā, tā Ukrainā. Daudz svarīgāk ir panākt, lai komunisms tiktu atzīts par tādu pašu ļaunumu kā nacisms. Arī šādas atziņas šodien izskanēja Rīgas domē notiekošajā konferencē par okupācijas seku novēršanu. Politiķi un vēsturnieki turpina analizēt Ukrainā notiekošo, velkot tiešas paralēles starp Krievijas sākto karu un savulaik Staļina īstenoto tautas iznīcināšanu. Turpina Aija Kinca.